1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu Internetowego tucudanakiju.pl (zwanego dalej Serwisem) jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, NIP: 5471985966, kontakt cudanakiju.aw@gmail.com.
  2. Administratorem danych osobowych (zwanego dalej Administratorem) jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, NIP: 5471985966, kontakt cudanakiju.aw@gmail.com.
  3. Użytkownikiem serwisu tucudanakiju.pl jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie czy korzysta z funkcjonalności serwisu takich jak: możliwość wysłania zamówienia, zapisania się na newsletter.
  4. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu zakupów sklepu tucudanakiju.pl.
  5. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów).
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, KRS: 0000612359, funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl.
 2. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Operatora Serwisu.
  3. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzach są szyfrowane z wykorzystaniem certyfikatu SSL.
  4. Każdorazowo użytkownicy Serwisu, w celu skorzystania z odpowiednich funkcjonalności, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających z funkcji danego formularza.
  5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są niezwłocznie usuwane po zakończeniu procesu sprzedaży, z wyjątkiem danych przetwarzanych w celach rachunkowych oraz klientów newsletteru.
  6. Użytkownik serwisu, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  7. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 6, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku żądania usunięcia danych.
  8. Administrator ma 14 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych).
  9. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  10. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika serwisu.
  11. Dane osobowe podane podczas zapisywania się do Usługi Newslettera, stanowią zbiór danych osobowych klientów newsletteru.
  12. Dane osobowe podane podczas zakupów, mogą stanowić zbiór danych osobowych klientów sklepu przetwarzanych w celach rachunkowo-księgowych.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
   1. Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
   2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook .
  9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
  2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, poprzez ogłoszenie na stronie serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.