Stałe grupy wrzesień-czerwiec zaczynamy 14.09

 • Poniedziałek 15:50-17:20 (brak miejsc)
 • Poniedziałek 17:30-19:00 (brak miejsc)
 • Wtorek 16:00-17:30 (brak miejsc)
 • Wtorek 18:10-19:40 (brak miejsc)
Proszę na pierwsze zajęciach mieć ze sobą wypełnioną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach (jedna dla Państwa druga dla prowadzącego). Do pobrania poniżej:

W razie gdyby nie mieli Państwo możliwości wydrukowania proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego telefonicznie lub wiadomości (sms). Dziękuję :).


Zajęcia w godzinach przedpołudniowych

W tym wypadku umowa obowiązuje od września 2020 do stycznia 2021 z możliwością przedłużenia.

 • Środa 9:00-10:30 (grupa ruszy pod warunkiem zebrania minimum 4 osób)

Sobotnie zajęcia raz w miesiącu

Zapisy każdorazowo do kilku dni przed warsztatami. Te zajęcia powstały głównie z myślą o dzieciach, które nie są w stanie uczestniczyć w stałych zajęciach w tygodniu. Koszt 80 zł.

Zapisy telefoniczne: 507988698

 • Każda 3 sobota miesiąca 9:30-11:30 (zajęcia będą odbywały się pod warunkiem zebrania minimum 4 osób każdorazowo)

Proszę na zajęcia przynieść ze sobą wypełnioną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach (jedna dla Państwa druga dla prowadzącego). Do pobrania poniżej:

W razie gdyby nie mieli Państwo możliwości wydrukowania proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego telefonicznie lub wiadomości (sms). Dziękuję :).


Zajęcia w ferie i wakacje

Informacje na temat tych zajęć pojawią się w grudniu (ferie) oraz w maju (wakacje).


Opłaty

Za zajęcia cykliczne w tygodniu:

Miesięczny koszt zajęć cyklicznych w roku szkolnym 2020/2021 jest stały wynosi 190zł (po przeliczeniu wychodzą średnio 4 zajęcia w miesiącu, są miesiące gdy jest ich mniej jak na przykład w grudniu, ale są również miesiące gdy jest ich 5). Wyjątek stanowi tylko miesiąc wrzesień 130zł (rozpoczynamy 14.09) oraz luty 100zł (ferie zimowe).

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:

Agnieszka Zając
ING Bank Śląski
22 1050 1070 1000 0097 0449 3338

W tytule przelewu proszę wpisywać: warsztaty dla dzieci imię nazwisko dziecka i miesiąc za jaki jest wpłata.

Bardzo proszę o poprawne wpisywanie całego tytułu przelewu. Proszę również o wpłacanie pieniędzy nie wcześniej niż pierwszego dnia danego miesiąca :).


Za zajęcia sobotnie:

Koszt 80 zł należy wpłacać do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Agnieszka Zając
ING Bank Śląski
22 1050 1070 1000 0097 0449 3338

W tytule przelewu proszę wpisywać: sobotnie warsztaty dla dzieci imię nazwisko dziecka i miesiąc za jaki jest wpłata.

Bardzo proszę o poprawne wpisywanie całego tytułu przelewu.


Bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci jak i prowadzących wprowadzamy następujące zasady postępowania:

 • Przed wejściem do pracowni każde dziecko jest zobowiązane do dezynfekcji rąk (zapewniamy środek do dezynfekcji)
 • Każdorazowo przed wejściem do pracowni będzie mierzona (bezdotykowo) temperatura.
 • Dzieci i prowadzący podczas zajęć zobowiązani są do noszenia maseczek, lub przyłbic (będziemy również szyć wygodne nakrycia ust i nosa).
 • Nie będzie możliwości wcześniejszego przyjścia na zajęcia, czy też pozostania (czekania na rodziców) po nich. Prosimy o punktualne przychodzenie i odbieranie dzieci. Między grupami są przewidziane przerwy, tak aby dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu.
 • Przed i po warsztatach pracownia będzie wietrzona, a wszystkie używane sprzęty dezynfekowane.
 • Stanowiska z maszynami będą rozstawione tak, by każde dziecko miało w okół siebie odpowiednią przestrzeń.
 • Rodziców prosimy o czekanie na dzieci na zewnątrz pracowni.
 • Podczas zajęć prosimy o nie używanie przez dzieci telefonów komórkowych (poza wypadkami gdy jest to niezbędne dla bezpieczeństwa dziecka).

Adres pracowni:
Bielsko-Biała ul.Kowalska 61

W razie pytań, lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 507988698

Każdą sprawę dotyczącą nieobecności dziecka na zajęciach rozpatruję indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z rodzicem dziecka. Każdą nieobecność bardzo proszę zgłaszać co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. Gdy nieobecność dziecka (zgłoszona) trwa dłużej niż 3 tygodnie rozpatrujemy możliwość zmniejszenia kosztów w następnym miesiącu. Następuje to jednak dopiero po rozmowie telefonicznej z rodzicem dziecka.

O odwołaniu zajęć z przyczyn leżących po stronie prowadzącego, oraz dalsze konsekwencje w związku z tym związane zostaną Państwo powiadomieni każdorazowo wiadomością tekstową na Państwa numer telefonu.

Ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich proszę o przyprowadzanie na zajęcia dzieci zdrowych!

Życzę Państwu, dzieciom i sobie czasu normalnej (miejmy nadzieję, że będzie to możliwe) nauki i pracy w nadchodzącym roku szkolnym! 🙂

Pozostańmy w kontakcie :). Pozdrawiam Agnieszka Zając

Gdyby był ktoś zainteresowany proszę również zapoznać się z rozkładem zajęć szycia dla dorosłych.