Załącznik nr 1


Pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta


Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca udostępnił Kurs.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza udostępnionego w potwierdzeniu zawarcia umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.


Z chwilą odstąpienia od umowy, czyli otrzymaniu Państwa oświadczenia, tracą Państwo prawo do korzystania z udostępnionego przez Nas Produktu, obejmującego:

  1. prawo do korzystania z udostępnionych treści cyfrowych;
  2. prawo do uzyskania odpowiedzi związanych z tematyką kursu
  3. prawo dostępu do grupy zamkniętej na Facebooku utworzonej dla Uczestników kursu.

Wszelkie dalsze wykorzystywanie udostępnionych przez Nas materiałów jest bezprawne i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i lub karną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.