Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Właścicielem strony https://www.facebook.com/tucudanakiju/ zwaną dalej Serwisem jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Klemensa Matusiaka 9/102, 43-116 Bielsko-Biała, NIP: 5471985966 zwanego dalej Administratorem. Strona prowadzona jest przez osoby, które są właścicielami lub prawnymi przedstawicielami Administratora

Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

W momencie wykonania czynności polegającej na podjęciu akcji mającej na celu świadome przekazanie nam swoich danych osobowych np. w postaci: wysłania swoich danych osobowych poprzez aplikację messenger, stajemy się Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Również Administratorem Twoich danych osobowych stajemy się w momencie, kiedy dokonacie płatności na nasze konto. Możemy również stać się Administratorem Twoich danych w momencie, kiedy kierujemy reklamę wyłącznie do odbiorców naszej strony, czyli również Ciebie lub do innych osób z pominięciem Ciebie jako odbiorcy naszej strony. Administratorem danych osobowych nie jesteśmy zaś w stosunku do osób odwiedzających nasz Serwis.


Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z wykonanej przez Ciebie czynności.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

  1. Świadoma zgoda w sytuacji przekazania nam swoich danych osobowych z wykorzystaniem platformy messenger
  2. Realizacja usługi/ zakupu w przypadku przekazania nam danych osobowych w celu finalizacji sprzedaży
  3. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości wykorzystywania w celach reklamowych.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 6 lat w przypadku danych przetwarzanych w związku z otrzymaną od Ciebie płatnością lub do czasu wycofania zgody lub przedawnienia roszczeń. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom obcym świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe.
Masz prawo wglądu, poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych bez skutków na czynności podjęte przez nas przed wycofaniem zgody. Możesz również żądać od nas usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania w zakresie możliwym do zrealizowania zważywszy na nasz ograniczony dostęp do danych przekazanych przez Ciebie w portalu Facebook.
Podczas prowadzenia przez nas akcji reklamowych może dochodzić do podejmowania automatycznej decyzji skutkującej tym, że niektóre z naszych reklam będą się wyświetlać lub nie wyświetlać na Twoim koncie Facebook. Decyzje te podejmujemy na podstawie informacji, które udostępnia nam Facebook w sposób anonimowy, uniemożliwiający powiązania Twojej osoby z konkretnym kryterium wyświetlania reklamy.
Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o swoich prawach i sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez nas i Facebooka znajdziesz w:

  1. Naszej polityce prywatności zamieszczonej na stronie [podać adres].
  2. W polityce prywatności i regulaminie usługi Facebook.